Bel ons direct 020 - 643 99 35

Audabox 746100

Meten is weten.

Dat BSM ver gaat in haar dienstverlening zal u niet verbazen. We zijn in staat een aanzienlijk deel over te nemen van het schadeproces. Onder het motto ‘meten is weten’ hebben wij markt-specifieke managementrapportages ontwikkeld, die u een helder inzicht geven in het volledige traject, en speciaal voor u op maat gemaakt worden. Wel zo overzichtelijk. Omdat wij onze automatisering ook kunnen aanpassen aan uw wensen, zijn we in staat om zo optimaal mogelijk te werken. Want tijd is geld.

Expertise- en reparatiemanagement

Op dezelfde dag van binnenkomst van een voertuig bij een schadeherstelbedrijf, ontvangt BSM digitaal een voorcalculatie en foto’s. Op basis van deze voorcalculatie en variabelen zoals het einde van de contractdatum en de dag- of boekwaarde, wordt al dan niet reparatietoestemming gegeven. Ook wordt er direct een maximale reparatietermijn bepaald. Indien het voertuig total-loss is, neemt BSM meteen contact met u op voor nader overleg. Afhankelijk van de ernst van de schade of de beoordeling van het toegezonden fotomateriaal verricht BSM fysieke en/of tele-expertise.

Gemak dient de mens.
BSM kan -met uw goedvinden- rechtstreeks inloggen op uw backofficesysteem. Zo kunnen we meteen de ontbrekende dossiergegevens invoeren. Hoeft u dat alvast niet meer te doen. Groot voordeel hiervan is dat na akkoord in no-time reparatietoestemming kan worden gegeven. En dit betaalt zich weer terug in kortere doorlooptijden én minder werkdruk op de schade-afdeling. Overigens zijn onze gemiddelde schade-bedragen lager dan het landelijk FOCWA- gemiddelde. Zeg nou zelf, wat wilt u nog meer?

We regelen het.
Bij een verhaalbare schade zorgt BSM voor het digitaal doorzenden van het expertiserapport naar de verzekeraar, compleet met de eventuele waardevermindering-berekening en/of de bedrijfsschade-berekening. In geval van total-loss bepaalt BSM voor u de dagwaarde, zet biedingen uit bij door u geselecteerde opkopers en wijst het voertuig toe aan de hoogste bieder. Alle expertiserapporten en daarbij behorende foto’s worden zorgvuldig gearchiveerd en opgeslagen gedurende zeven jaar.

BSM, partner van Macadam Automotive Support.
BSM is van alle schademarkten thuis. Zo stellen wij schade vast aan ‘einde-contractauto’s’ zowel bij schadeherstelbedrijven, dealers als bij u, en doen we schouwingen op lokatie voor eventuele ‘sale en lease-back’ contracten. Als partner zijn we bevoegd om op het platform van Macadam Automotive Support de correcte schadebedragen in te voeren. We hoeven u niet uit te leggen wat dat voor voordeel voor u oplevert.

Kosten-efficiëntie betekent transparantie.
In overleg met u maakt BSM één of meerdere keren per maand, per kwartaal of per jaar een management-rapportage. Deze rapporten geven u een helder overzicht van uw schadekosten, waardoor u in staat bent om ze te beïnvloeden.

Audits
Omdat we het belangrijk vinden dat een schadeherstelbedrijf zich aan de gemaakte afspraken houdt, verzorgt BSM audits. Op deze manier kan de kwaliteitsnorm van het schadeproces gewaarborgd worden, met tijds- en kostenbesparing als gevolg.
Bovendien beoordeelt BSM aan het eind van ieder boekjaar elk schadeherstelbedrijf afzonderlijk.

Reguliere expertise

Bij BSM schrijven we flexibiliteit met een hoofdletter F. Daarom voeren we natuurlijk ook expertiseopdrachten uit, waarbij de opdrachtgever zelf beoordeelt of expertise noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verhaalbare schades, niet verhaalbare schades waarbij het schadebeeld onoverzichtelijk is, totaal-verliesschades of inname-schades. Bij verhaalbare schades zal ook de eventuele waardevermindering en de bedrijfsschade in het rapport vermeld worden.

Comments are closed.